از چای هندوستان برای رنگ کردن بدن مجرمان استفاده می شود

و پایه ای محکم برای مدارس و جامعه آینده بگذارند. اوایل کودکی، شناخت ایدئولوژیک دانش آموزان هنوز در دوره روشنگری هستند و عادات و آگاهی های شکل گرفته در این مرحله اغلب با آنها در طول زندگی همراه است. فرهنگ چای حاوی عناصر زیبایی شناختی غنی است.

مانند گفتگوهای جالب چای هندوستان ، اتاق های چای ریتمیک، هنر نفیس چای و غیره. کودکانی که در مورد فرهنگ چای کنجکاو هستند همچنین می توانند تجربه زیبایی شناختی کاملی را در فرهنگ چای احساس کنند تا جوهر و جذابیت فرهنگ سنتی چین را تشخیص دهند.

میانگین سنی کودکان مهدکودک 3 تا 6 سال است.آنها نسبت به دنیای بیرون کنجکاو هستند و کارایی یادگیری بالایی دارند.ناخودآگاه به چیزهای اطراف خود توجه می کنند، تقلید و تقلید می کنند و دائما اطلاعات جدید را از آنها جذب می کنند.

استفاده از فرهنگ چای می تواند به طور موثر علاقه دانش آموزان را به یادگیری بهبود بخشد. از آنجایی که فرهنگ چای شامل ترانه های چای، شعرهای چای و اجرای هنری چای است.

دانش آموزان نه تنها می توانند دانش خود و دانش هنر چای را در تجربه سمعی و بصری غنی کنند، بلکه توجه خود را به کار گیرند و درک خود را از چیزهای بیرونی عمیق تر کنند. فرهنگ سنتی چین، هنر چای شامل بسیاری از تمدن های مادی و ارواح گرانبها است.

در حال حاضر، با توسعه فناوری شبکه، بسیاری از مصرف‌گرایی و لذت‌گرایی غربی ممکن است بر جسم و ذهن کودکان تأثیر منفی بگذارد. یادگیری فرهنگ چای می‌تواند یک آگاهی ملی راسخ ایجاد کند، هویت فرهنگی را تقویت کند و ایده ارث بردن را پرورش دهد.

به دلیل تفاوت در رشد حرفه ای فردی معلمان، مربیان پیش دبستانی مفاهیم آموزشی متفاوتی دارند، بنابراین برخی از معلمان درک عمیقی از مفهوم فرهنگ چای ندارند و درک آنها از نقش آن به اندازه کافی عمیق نیست.