بالا رفتن نرخ زیره در بازار امروز باعث کسادی کاسبان این صنف شد!