با مصرف روزانه نان محلی تیری دیگر نگران چاقی و اضافه وزن خود نباشید!