خرمالو در بازار امروز سبب افزایش قیمت سکه تمام بها شد

چندین مطالعه نشان داده اند که پتانسیل آنتی اکسیدانی خرمالو در بازار امروز در مقایسه با سایر میوه ها مانند سیب، زغال اخته بسیار بیشتر است یا توت فرنگی.

مفهوم آنتی اکسیدان در غذا را می توان به عنوان ظرفیت هر ماده ای که اکسیداسیون سوبستراها را به تاخیر می اندازد یا مهار می کند تعریف کرد مطالعات بالینی و اپیدمیولوژیک نشان داده اند که برخی ریزمغذی ها و متابولیت های ثانویه موجود در میوه ها و سبزیجات برای سلامتی مفید هستند زیرا آنتی اکسیدان، ضد التهاب و کاهش کلسترول خون هستند.

بنابراین بین مصرف مواد غذایی با فعالیت آنتی اکسیدانی بالا و فواید آنها برای سلامتی رابطه وجود دارد که هر چه مصرف بیشتر باشد، بروز بیماری ها کمتر می شود. برجسته ترین ریزمغذی ها و متابولیت های ثانویه با ظرفیت آنتی اکسیدانی ترکیبات فنلی، کاروتنوئیدها، ویتامین های محلول در آب و محلول در چربی و فیتوکمیکال ها هستند.

خرمالو به دلیل محتوای بالای ترکیبات فنلی (به ویژه تانن)، کاروتنوئیدها و ویتامین های محلول در آب مانند ویتامین C میوه ای با ظرفیت آنتی اکسیدانی بالاتر است چندین مطالعه نشان داده اند که پتانسیل آنتی اکسیدانی خرمالو در مقایسه با سایر میوه ها مانند سیب، زغال اخته بسیار بیشتر است.

واریته هایی وجود دارند که قابض بودن بالایی از خود نشان می دهند که می توان آن را یک ویژگی نامطلوب در نظر گرفت. این به دلیل ماهیت شیمیایی تانن ها است که در گونه های غیر قابض نامحلول هستند و محلول در قابض ها، ‘Hachiya’، ‘Homan Red’، ‘Ormond’، ‘Tamopan’، ‘Tanenashi’، ‘Taubata’،

‘Triumph’…. تانن‌های محلول می‌توانند به پروتئین‌های بزاق پیوند بخورند و باعث رسوب یا تجمع آن‌ها شوند و باعث ایجاد احساس خشکی در دهان شوند [4]. “Rojo Brillante” یکی از مهمترین گونه های تجاری خرمالو در اسپانیا است. این یک رقم قابض نوک تیز است.

که به طور خود به خود در منطقه شرقی اسپانیا، در امتداد رودخانه‌های Xúquer و Magro، در زمین‌های پست دره، با خاک‌های فشرده و غنی و آب و هوای معتدل منشأ گرفته و تولید شده است .

این میوه ها بر اساس مقررات (EU) شماره 1151/2012، تایید شده توسط شورای نظارتی PDO ‘Kaki Ribera del Xúquer’ و تایید شده توسط سازمان ملی اعتباربخشی اسپانیا (ENAC) تحت عنوان حفاظت شده مبدا (PDO) محافظت می شوند. استانداردهای کیفیت و قابلیت ردیابی را در کل فرآیند تضمین می کند.

برخی از نویسندگان خواص فیزیولوژیکی، و همچنین برخی از اجزای میوه خرمالو «Rojo Brillante»، از جمله قندهای محلول، کاروتنوئیدها و ترکیبات فنلی را مطالعه کرده‌اند. با این حال، طبق دانش نویسندگان، هیچ اطلاعاتی در مورد سایر اجزاء مانند فیبر، ویتامین C یا مواد معدنی موجود در میوه های این گونه گزارش نشده است.