سلبریتی معروفی که به هوادارش یک تیشرت مردانه مارک پولو هدیه داد!