عرقیات گیاهی اصل آب دریا را شیرین کرد

استفاده از عرقیات گیاهی اصل به عنوان دارو از دوران باستان وارد قرن ما شد و هنوز هم نقش مهمی در زرادخانه داروهای پزشکی مدرن ایفا می کند این به دلیل برخی مزایای داروهای گیاهی در مقایسه با داروهای مصنوعی است.

یکی از مزایای اصلی داروهای گیاهی بروز کم عوارض است علاقه به داروهای گیاهی نیز ناشی از تغییر در ساختار سنی جمعیت در دنیای مدرن است، یعنی افزایش سالمندان، که معمولاً از بیماری های مزمن رنج می برند که نیاز به مصرف طولانی مدت داروها دارندخطر عوارض جانبی باید حداقل باشد.

فیتوتراپی نقش ویژه ای در عمل کودکان دارد، زیرا گیاهان دارویی نرم تر عمل می کنند و کمتر عوارض نامطلوب ایجاد می کنند فراوانی کم عوارض جانبی را می توان با این واقعیت توضیح داد که یک داروی گیاهی مجموعه ای است که شامل مواد فعال بیولوژیکی می شود پروتئین ها، عناصر کمیاب، ویتامین ها است اسانس ها و بسیاری موارد دیگر، که طبق نظر موجود، تشکیل شده در یک سلول زنده، شباهت بیشتری به بدن انسان است.

عرقیات

نسبت به یک ماده فعال جدا شده و خالص از نظر شیمیایی دارد و بنابراین جذب آن آسان تر است و عوارض جانبی کمتری به همراه دارد امکان استفاده پیچیده از داروهای گیاهی بسیار زیاد است، زیرا اغلب گیاهان دارویی با یکدیگر و با سایر مواد دارویی سازگار هستند.

و در ترکیب با گیاهان دارویی، اغلب هم افزایی عملکرد آنها آشکار می شود لازم به ذکر است که مواد خام گیاهی دارویی ارزان ترین و در دسترس ترین منبع دارویی هستند در حال حاضر، گیاهان عالی است به طور گسترده ای به عنوان مواد خام دارویی استفاده می شوند.

که در میان آنها توجه ویژه ای به گون چای و گون با گل های پشمی جلب شده است بنابراین مشخص شده است که دم کرده پشم گون است برای درمان اشکال اولیه فشار خون، نارسایی گردش خون درجه یک و دو و همچنین گلومرولونفریت حاد در مراحل اولیه بیماری استفاده می شود. از این گیاه عصاره ای در قرص موکالتین به دست آمد.

که ماده موثره اصلی آن ساپونین های تری ترپن، مشتقات دازیانتوژنین و گلیکوزیدهای فلاونوئیدی است گیاه دیگری، چای کپیچنیک یا ریشه قرمز، حاوی تانن، گزانتون هدیزارید، ساپونین تری ترپن، کومارین، فلاونوئیدها، اسیدهای آمینه آزاد و ضد التهاب، گشادکننده عروق است.

هدف از این کار بررسی خواص ضد آنفلوانزای عصاره های آبی و اتانولی جدا شده از گیاهان عالی چای کوپکا و پشم گون در کشت سلولی  بود.