مزایای برتر استفاده از سیم خاردار باغی دست دوم برای احداث سازه های نو!

یک عدد سیم خاردار است که با تفاوت در نوع برس چین دار می باشد که شکل شفاف و پهن تری دارد و سیم خاردار از میله سیم گالوانیزه کربن به ارتفاع 0.5 میلی متر به عنوان محور تولید می شود.

روش نصب سیم خاردار:
ساخت گوشه پست و مونتاژ براکت، به طوری که می تواند در برابر کشش در دهانه های حصار متصل مقاومت کند، به عمودی نگه داشتن ستون گوشه کمک کند و از ایجاد سستی در نرده جلوگیری کند.
پایه های ستون در یک خط مستقیم به فاصله 2.5 متر (8 فوت) از تیرک گوشه قرار می گیرند.
سیم از سوراخی که در پست گوشه حفر شده است عبور داده می شود و به سمت دور محکم می شود.

سیم به دور پایه گوشه پیچ می شود و با سیم مارپیچ دانه دار مخصوصی که دور سیم خاردار باغی دست دوم ورودی را نیز می پیچد و اصطکاک آن را در جای خود نگه می دارد.

یک براکت باید به بالای دو پایه وصل شود و یک سیم مورب باید بالای براکت را به پایین میله گوشه متصل کند تا از خم شدن سیم مورب کمک کند.
مجموعه دوم از تیرهای تکیه گاه برای تشکیل یک تکیه گاه مفتولی دوتایی با طول بیش از 60 متر یا 200 فوت استفاده می شود.

سیم
با نصب سیم خاردار در فاصله 200 متری یا 650 فوتی، تعدادی ستون خطی اضافه می‌شود که در خط پشتیبانی می‌شوند و از یک سیم شیبدار برای اتصال بالا به پایین تمام ستون‌های مجاور استفاده می‌شود.

سیم به دور یک گوشه پیچ می شود، با یک گیره محکم می شود، اتصال چوبی برای حفظ ارتفاع به خوبی عمل می کند و سپس در امتداد تمام طول حصار پیچیده می شود و هر 400 متر یک رول را جایگزین می کند.

دو تصویر وجدان انسان را از اعماق تکان داد، تصویر کودکی که امواج جسدش را بر روی شن های ساحل پرتاب کردند و تصویر صدها سربازی که در مرزهای کشورشان سیم خاردار پهن کردند این دو تصویر بار دیگر تایید می کنند که حال دنیا خوب نیست.

تصویر کودک قلب میلیون ها نفر را در سراسر جهان به هیجان آورد و موضوع پناهندگان و مهاجران را مجبور کرد که در راس برنامه سیاستمداران اروپا و خارج از آن قرار گیرد.

او هشدار داد که اگر آتش بحران در سوریه شعله ور بماند، جرقه آن دیری نخواهد بود که به قلب اروپا خواهد رسید.
تصویر سیم خاردارهای ردیف شده در مرز مجارستان خاطرات دردناکی را برانگیخت. عذاب‌های نازیسم، استالینیسم و ​​فاشیسم را به نسل‌های قدیم یادآوری کرد.

توجه نسل‌های جوان را به احتمالات بازگشت این نوع نظام سیاسی جلب کرد، بازگشتی که در برخی موارد به صورت فضولی آغاز شد و آشکارا و با پایان یافت.

تمرین صریح این ترس در بسیاری از گروه ها در بسیاری از جوامع برانگیخته شد و شخصاً در من احساسات مختلف و خاطرات تلخ را برانگیخت.