مطالعه بر بروی انواع روتختی

شرایط (دیابت یا سندرم متابولیک) حذف شدند.

اختلالات خواب (بی خوابی، روتختی دونفره ترک، اختلالات حرکتی دوره ای اندام، یا دندان قروچه) در طول شب آشنایی که در آن آزمایش کامل PSG انجام شد، ارزیابی شد.

شرکت‌کنندگانی که سابقه مشکل در بلع غذا یا کپسول‌های بزرگ را داشتند نیز از مطالعه حذف شدند، زیرا آنها باید یک کپسول را برای اندازه‌گیری Tc ببلعند.

افرادی که در شیفت شب یا دارو/مواد مخدر استفاده می‌کردند یا افرادی که سیگار می‌کشیدند یا در 2 هفته گذشته از مرزهای مرزی عبور کرده بودند نیز از مطالعه خارج شدند.

شرکت کنندگان در روزهای مطالعه از مصرف الکل و نوشیدنی های کافئین دار و ورزش شدید 8 ساعت قبل از خواب متوسط ​​خودداری کردند.

رویه ها
شرکت‌کنندگان یک هفته قبل از شروع مطالعه، یک رو تختی دو نفره اکتیگراف را روی بازوی غیر غالب خود می‌بستند تا میانگین زمان خواب و بیداری خود را ارزیابی کنند. این برنامه‌ها در شب‌های آزمون اعمال می‌شد.

آنها در 9 نوبت به طور متوالی در آزمایشگاه خواب شرکت کردند تا از تأثیر خواب شب قبل بر خواب شب بعد با فاصله بین مطالعات بیش از یک هفته جلوگیری کنند.

در شب آشنایی، پرسشنامه دموگرافیک و سابقه پزشکی را تکمیل کردند.

شرکت کنندگان روی یک تشک یک نفره کینگ با یک ملحفه 100% پنبه ای می خوابیدند.

شرایط آب و هوایی اتاق خواب ها 2 ساعت قبل از خواب کنترل شده بود. میانگین دمای اتاق خواب برای دو شرایط مطالعه 0.3±17.4 درجه سانتی گراد و 0.5±22.4 درجه سانتی گراد با RH 2.0±60.3٪ بود. Ta و RH به طور مداوم در طول شب توسط یک دکمه Hygrochron™ iButton ، دالاس، TX، ایالات متحده آمریکا) که روی میز کنار تخت قرار داده شده بود، ثبت می شد.

پس از شب رو تختی مخمل ساده، شرکت کنندگان بر اساس یک ماتریس 2×2×2 از لباس خواب (پشم در مقابل پنبه)، ملافه (لحاف پشمی در مقابل پلی استر با روکش پنبه ای)، و Ta (17 درجه سانتیگراد در مقابل 22) به طور تصادفی به هشت وضعیت خواب مختلف تقسیم شدند.

درجه سانتی گراد) با استفاده از توالی های تصادفی تولید شده در اکسل با استفاده از تابع RAND. در هر شب آزمون، شرکت‌کنندگان 4 ساعت قبل از یک وعده غذایی ترکیبی درشت مغذی استاندارد می‌خوردند و 2 ساعت قبل از میانگین زمان خواب خود، یک کپسول دمایی را می‌بلعیدند. شرکت کنندگان لباس ست روتختی آزمایشی را تغییر دادند.

 • منابع:
  1. The effects of fabric for sleepwear and bedding on sleep at ambient temperatures of 17°C and 22°C
 • تبلیغات: 
  1. قیمت انواع پارچه لگ چرم صادراتی
  2. شرکت فروش مانتو شلوار ورزشی
  3. پردازش رنگ در مغز انسان
  4. تخفیف 90 درصد زرشک در مشهد!