معرفی بزرگترین تولید کننده قارچ دکمه ای فله دارویی در مازندران!

Agaricus یکی از بزرگ‌ترین جنس‌های ماکرو قارچ‌ها با گونه‌های خوراکی متعددی است که ارزش دارویی و غذایی بالایی دارند.

Agaricus bisporus (J. E. Lange) Imbach، یکی از اعضای خانواده Agaricaceae، در میان قارچ های پرورشی در رتبه اول قرار دارد و به دلیل خوراکی بودنش به خوبی شناخته شده است.

این قارچ بر اساس ارزش های آشپزی و دارویی یکی از مهم ترین قارچ دکمه ای فله به شمار می رود.

تولید و مصرف این قارچ در شش تا هفت دهه گذشته به طور مداوم در حال افزایش بوده است. چین با بالاترین تولید A.bisporus در صدر قرار دارد.

A. bisporus را عمدتاً به روسیه، ژاپن، ویتنام، کره و تایلند و در مقادیر کم به استرالیا و چندین کشور اروپایی و آفریقایی صادر می کند.

قارچ
قارچ دکمه ای نام دیگر A.bisporus است و منبع غذایی ارزشمند و چندین ترکیب فعال زیستی مهم است.

چندین ترکیب فعال زیستی مهم از A. bisporus در چند سال گذشته جدا شده است.

ترکیبات زیست فعال با ارزش غذایی در A. bisporus به سلامت انسان کمک می کند. مطالعات متعددی نیز نقش این قارچ را در صنایع آرایشی و بهداشتی گزارش کرده است زیرا حاوی ترکیبات خاصی است که با کنترل مشکلات مختلف پوست زیبایی چهره را افزایش می دهد.

مشخص است که A. bisporus از جنبه های تغذیه ای، دارویی و آرایشی پتانسیل بالایی دارد.

نیاز به تاکید بر این جنبه ها وجود دارد و این امر تنها از طریق بررسی همه جانبه جنبه های چند بعدی A. bisporus و کشف خلأهای تحقیقاتی امکان پذیر است.

به این ترتیب، کیفیت و کمیت ترکیبات فعال زیستی در A. bisporus افزایش می‌یابد که در نهایت به جنبه‌های تغذیه‌ای، دارویی و آرایشی کمک می‌کند.

کار تحقیقاتی جدید همچنین ممکن است به کشف داروهای جدید از ترکیبات فعال زیستی در A. bisporus با استفاده از آخرین فن آوری های پیشرفته منجر شود.

بر اساس این فرضیه ها، بررسی حاضر با هدف ارائه دیدگاهی جامع از ارزش غذایی، دارویی و آرایشی ترکیبات فعال زیستی در Agaricus bisporus است.