پژوهش روی پشم شیشه

در یک آزمایش حیوانی با خرگوش های آلبینو، ساتو و همکاران. تحریک پوست ناشی از تماس با 3 نوع پشم سنگ مختلف، 3 نوع پشم شیشه کوبیده مختلف با بایندر و پشم سنگ بدون چسب را با مشاهده پاتولوژیک و تست پچ بررسی کرد.

هیچ نتیجه مثبتی در تست پچ برای هیچ یک از انواع پشم سنگ مورد بررسی وجود نداشت، و همچنین مشاهده بافت‌شناسی توسط میکروسکوپ نوری پوست خرگوش هیچ واکنشی را نشان نداد.

برای انسان، جولانسکی و همکاران. بر اساس ثبت بیماری‌های شغلی فنلاند، داده‌های مربوط به درماتیت تماسی تحریک‌کننده و آلرژیک شغلی ناشی از الیاف زجاجیه مصنوعی از جمله پشم شیشه اصفهان، پشم سنگ، پشم سرباره و سایر الیاف مصنوعی را از سال 1990 تا 1999 در فنلاند تجزیه و تحلیل کرد.

آنها در مجموع 63 مورد درماتوز شغلی ناشی از قرار گرفتن در معرض الیاف معدنی مصنوعی را گزارش کردند که از این تعداد 56 مورد به عنوان درماتیت تماسی تحریک کننده و تنها 2 مورد به عنوان درماتیت تماسی آلرژیک تشخیص داده شد.

این شواهد رو به رشد نشان می دهد که درماتیت تماسی آلرژیک ناشی از الیاف زجاجیه مصنوعی نادر است.

در ژاپن، Minamoto و همکاران مشکلات پوستی کل کارگران دستی از کارخانه های FRP واقع در منطقه کیوشو را بین اکتبر 1997 و سپتامبر 199813 بررسی کرد.

کارگران در معرض رزین پلی استر غیر اشباع، سخت کننده ها و الیاف شیشه قرار گرفتند.

اگرچه 58.8 درصد از کارگران مشکلات پوستی مانند خارش و درماتیت را گزارش کردند، نویسندگان خاطرنشان کردند که مشکلات پوستی معمولا جزئی هستند.

در این مطالعه هیچ اشاره ای به درماتیت ناشی از پشم شیشه تهران توسط الیاف شیشه نشده است.

مینامی و همکاران یک مورد درماتیت فایبرگلاس را گزارش کرد و اظهار داشت که درماتیت فایبرگلاس به دلیل تحریک مکانیکی است.

مشاهده اپیدمیولوژیک تحریک پذیری پوست پشم شیشه توسط Jolanski و همکاران 12) با آزمایش آنها با داوطلبان انسانی تأیید شد.

تحریکات پوستی آلرژیک 6 ماده پشم معدنی با استفاده از تست پچ با داوطلبان آلمانی مورد بررسی قرار گرفت.

مواد مورد آزمایش شامل پشم شیشه برای تشک سنگ و پشم شیشه، هر دو الیاف درشت و ریز برای هر کدام، با و بدون چسب بود.

از پشم گوسفند به عنوان کنترل منفی و 20 درصد سدیم دودسیل سولفات به عنوان شاهد مثبت استفاده شد.

مواد آزمایش به صورت انسدادی از طریق یک پچ چسبانده شده به بازوی بالای 32 داوطلب به مدت 4 ساعت استفاده شد.

سپس نتایج به صورت بصری ابتدا در 15 دقیقه، و سپس دوباره در 24، 48 و 72 ساعت پس از حذف ارزیابی شد.

در نتیجه گیری آن مطالعه، پتانسیل تحریک کلیه مواد آزمایش پشم معدنی به طور قابل توجهی کمتر از کنترل مثبت بود.

  • منابع:
    1. Skin Irritation to Glass Wool or Continuous Glass Filaments as Observed by a Patch Test among Human
  • تبلیغات: 
  1. عرضه کننده پارچه لگ مجلسی کیلویی
  2. شرکت فروش مانتو شلوار ورزشی
  3. دستگاه cnc طلا|خرید و فروش ارزان ترین آنها در کشور
  4. تخفیف 90 درصد زرشک در مشهد!